09:59 14/12/2012

Kiếm tiền tại Trung Quốc, ở đâu dễ nhất?

Hồng Ngọc

Tạp chí Forbes China vừa công bố danh sách các thành phố ở Trung Quốc đại lục có môi trường kinh doanh tốt nhất