12:07 22/02/2012

Kiểm toán Nhà nước “thúc” Petro Vietnam đòi nợ EVN

Anh Minh

Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện một số vấn đề về tài chính của của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam)

Theo Kiểm toán Nhà nước, Petro Vietnam cần kiểm tra đánh giá các khoản đầu tư liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn không hiệu quả.
Theo Kiểm toán Nhà nước, Petro Vietnam cần kiểm tra đánh giá các khoản đầu tư liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn không hiệu quả.
Một trong những điểm nổi bật trong kết luận của Kiểm toán Nhà nước về tình hình tài chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) chính là đề xuất sớm thu hồi nợ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đoàn kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành công tác kiểm toán tại Petro Vietnam trong tháng 11/2011 và tại đây, đã phát hiện một số vấn đề về tài chính của doanh nghiệp này.

Cụ thể, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan này kiến nghị Petro Vietnam cần chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, trong đó một số đơn vị còn tồn tại trong xử lý nợ cần rà soát, xác định nợ khó đòi và thành lập hội đồng xử lý; kiến nghị tăng thu cho ngân sách một số khoản thu chênh lệch.

Tính đến ngày 25/1/2011, kiểm toán kiến nghị Petro Vietnam chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) nộp ngân sách nhà nước số tiền chưa nộp lên tới 94,3 tỉ đồng.

Trong số này, đáng chú ý là khoản thuế giá trị gia tăng doanh thu hồi tố của nhà máy điện Cà Mau lên tới 81,5 tỉ đồng do chưa thu được nợ của EVN. Tính đến thời điểm 8/11/2011, số tiền EVN còn nợ PV Power lên tới 11.981 tỉ đồng.

Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị giảm trừ 8,9 tỉ đồng khi thanh quyết toán 3 dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Petro Vietnam gồm công trình đầu tư xây dựng văn phòng Viện Dầu khí giảm trừ 4,6 tỉ đồng; Trung tâm Tài chính Dầu khí giảm trừ 2,1 tỉ đồng và dự án Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu giảm trừ 2,2 tỉ đồng.

Đối với các dự án này, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu tập đoàn phải đôn đốc tiến độ, nghiệm thu một số hạng mục chưa hoàn thành, đồng thời, Petro Vietnam cần xác định chính xác giá thị trường với giá trị đầu tư, xác định lợi thế quyền thuê đất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, Petro Vietnam cần kiểm tra đánh giá các khoản đầu tư liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn không hiệu quả và có biện pháp khắc phục, phòng tránh khả năng mất vốn trong các công ty làm ăn thua lỗ.