14:12 04/06/2013

Kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Petro Vietnam

Ngô Trang

Đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra tại Petro Vietnam trong thời gian 10 ngày, tính từ ngày 31/5

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy
 định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Petro Vietnam 
theo kế hoạch tiến hành kiểm tra đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê 
duyệt.
Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Petro Vietnam theo kế hoạch tiến hành kiểm tra đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.
Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam).

Theo đó, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Petro Vietnam theo kế hoạch tiến hành kiểm tra đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Đoàn kiểm tra gồm có 5 thành viên, do ông Phí Ngọc Tuyển, Phó cục trưởng Cục IV, Thanh tra Chính phủ, làm Trưởng đoàn, sẽ tiến hành kiểm tra tại Petro Vietnam trong thời gian 10 ngày, tính từ ngày 31/5.

Ngay sau khi công bố quyết định, đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Petro Vietnam và các đơn vị có liên quan. Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo đề cương và sao chụp các tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra, bố trí thời gian, địa điểm làm việc với đoàn kiểm tra.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ cũng đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị ( HUD) và tại một số đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty với những nội dung chủ yếu là quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh; quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong đầu tư tài chính, đầu tư dự án.