07:50 08/06/2007

Kiên Giang cổ phần hóa 9 doanh nghiệp

H.Xuân

Giai đoạn 2007 - 2009, sẽ có 9 doanh nghiệp của tỉnh thực hiện cổ phần hóa, trong đó riêng năm 2007 là 7 doanh nghiệp

Theo kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Kiên Giang quản lý giai đoạn 2007 - 2009 đã được Thủ tướng phê duyệt, sẽ có 9 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó riêng năm 2007 là 7 doanh nghiệp.

Đó là: Công ty Cấp thoát nước, Công ty Công trình đô thị, Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí, Công ty TNHH Một thành viên Kiên Hùng I, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Du lịch Phương Nam, Xí nghiệp Gạch Tuynel (thuộc Công ty Đầu tư và Xây dựng), các cơ sở trực thuộc Công ty Du lịch - Thương mại có đủ điều kiện cổ phần hoá theo quy định.

Hai doanh nghiệp cổ phần hóa trong năm 2008 là Công ty Du lịch - Thương mại và Công ty Đầu tư và Xây dựng.

Các công ty như: Công ty Nông lâm nghiệp, Công ty Xổ số kiến thiết và Công ty Cấp nước nông thôn và vệ sinh môi trường sẽ chuyển thành công ty TNHH một thành viên và Nhà nước là chủ sở hữu.

Ngoài ra, theo phương án, việc thành lập mới Công ty Thẩm định giá và Dịch vụ bất động sản là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hình thành Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng, xử lý tài chính và sắp xếp đối với Công ty Xuất nhập khẩu thuỷ sản, chuyển quỹ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước thành đơn vị sự nghiệp cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.