10:39 26/08/2008

Kien Long Bank được phép chào bán gần 42 triệu cổ phiếu

Phong Vân

Uỷ ban Chứng khoán đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Kien Long Bank

Phòng giao dịch của Kien Long Bank.
Phòng giao dịch của Kien Long Bank.
Ngày 22/8/2008, Uỷ ban Chứng khoán đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kien Long Bank).

Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long được phép chào bán ra công chúng 41.999.400 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó: chào bán cho cổ đông hiện hữu: 39.999.400 cổ phiếu và chào bán cho cán bộ nhân viên Ngân hàng: 2.000.000 cổ phiếu.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, Kien Long Bank phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

Được biết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long có vốn điều lệ 580 tỷ đồng và có mạng lưới hoạt động tại 24 chi nhánh và phòng giao dịch. Trụ sở chính đặt tại số 44, đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.