16:49 04/12/2014

Kiến nghị cho người nước ngoài được gửi tiết kiệm ngoại tệ

Kim Dung

Đi cùng với kiến nghị này là lo ngại, nếu không cho phép sẽ là một sự lãng phí nguồn vốn cho ngân hàng tại Việt Nam

Hiện tại, người nước ngoài không được phép gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ tiền mặt tại Việt Nam.<br>
Hiện tại, người nước ngoài không được phép gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ tiền mặt tại Việt Nam.<br>
Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2014 diễn ra đầu tuần này, nhóm công tác ngân hàng đã đưa ra nhiều kiến nghị về xem xét lại hoặc điều chỉnh chính sách hiện hành của Việt Nam.

Trong các góp ý về một số quy chế quản lý ngoại hối, nhóm công tác trên đề cập đến quy định người nước ngoài không được phép gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ tiền mặt (theo quy định tại điều 13, Nghị định 70, áp dụng từ 5/9/2014).

“Chúng tôi kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét cho phép ngân hàng được nhận tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, vì nếu không sẽ là một sự lãng phí nguồn vốn cho ngân hàng, cũng như buộc người nước ngoài phải chuyển toàn bộ thu nhập hợp pháp của mình tại Việt Nam ra nước ngoài”, báo cáo của nhóm công tác ngân hàng viết.

Ngoài ra, báo cáo trên cũng đề nghị xem xét và điều chỉnh quy định về mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp theo Thông tư 05/2014 của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, Thông tư 05 quy định hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp duy nhất mở tại ngân hàng được phép.

Theo nhóm công tác trên, các nhà đầu tư có nhiều lĩnh vực hoạt động thường đa dạng hóa hoạt động đầu tư của mình và cần mở nhiều tài khoản tại một ngân hàng để quản lý riêng từng hoạt động đầu tư.

Và theo tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống ngân hàng, ngân hàng được mở nhiều tài khoản cho khách hàng theo một mã số khách hàng duy nhất để đáp ứng nhu cầu này. Với phương thức này, Ngân hàng Nhà nước sẽ vẫn bảo đảm được mục tiêu quản lý nhà nước về tổng mức đầu tư gián tiếp vì dù có nhiều tài khoản nhưng mọi số dư sẽ vẫn tập hợp vào một mã số khách hàng gốc duy nhất.

“Nếu quy định chỉ được mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp duy nhất cho từng nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài thì sẽ hạn chế khả năng quản lý nhiều hoạt động đầu tư trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, từ đó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến luồng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam, và kế đến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam”, Nhóm công tác ngân hàng quan ngại.

Theo đó, họ đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét có quy định linh hoạt hơn về việc cho phép mở nhiều tài khoản đầu tư gián tiếp nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu hợp pháp của nhà đầu tư, trong đó các ngân hàng phải đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.