14:01 21/11/2008

Kiến nghị chuyển dự án sân golf chưa triển khai thành công viên

Hoàng Lộc

Hiện Tp.HCM đã có 13 dự án xin cấp phép đầu tư, có 6 dự án được cấp phép đầu tư và chỉ có 1 dự án đang hoạt động

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng Nhân dân Tp.HCM, ông Nguyễn Minh Hoàng, vừa đưa ra những kiến nghị với UBND Tp.HCM xem xét điều chỉnh những bất hợp lý trong quy hoạch các dự án sân golf trên địa bàn Tp.HCM.

Theo đó, đối với các dự án sân golf đã cấp phép nhưng chưa triển khai hoặc chỉ mới hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, đề nghị chuyển chức năng khác như công viên cây xanh, rừng ngoại ô hoặc nhu cầu khác.

Hiện Tp.HCM đã có 13 dự án xin cấp phép đầu tư, trong đó có 6 dự án sân golf đã được cấp phép đầu tư nhưng mới chỉ có sân golf Hoa - Việt tại Lâm Viên, quận 9 đang hoạt động, còn lại vẫn đang trong giai đoạn lập quy hoạch và giải phóng mặt bằng.