11:34 10/09/2008

Kiến nghị đơn giản hóa thủ tục xin trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hoàng Lộc

VAFI vừa kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đơn giản hoá việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các công ty đại chúng

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đơn giản hoá việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các công ty đại chúng.

Theo VAFI, quy định hiện hành yêu cầu công ty đại chúng khi muốn trả cổ tức bằng cổ phiếu chỉ cần nộp hồ sơ để báo cáo Ủy ban Chứng khoán, còn công việc cụ thể thì thuộc trách nhiệm của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký Chứng khoán.

Trên thực tế, các công ty đại chúng vẫn phải chờ ý kiến trả lời chính thức từ Ủy ban Chứng khoán là không phản đối kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thì mới được thực hiện. Do đó, các công ty phải mất thêm thời gian và chi phí thuê công ty chứng khoán lo thủ tục hành chính.