12:19 19/05/2007

Kiến nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại Vietnam Airlines và Ngân hàng Nhà nước

Kết luận thanh tra Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước đã được trình Thủ tướng

Ngày 18/5, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho biết, kết thúc thanh tra Tổng công ty Hàng không (Vietnam Airlines) và Ngân hàng Nhà nước, thanh tra đã kiến nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu hai cơ quan này.

Một số sai phạm có dấu hiệu phạm pháp hình sự đã được chuyển sang cơ quan điều tra.

Theo ông Truyền, kết luận thanh tra Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước đã được trình Thủ tướng. Hiện, người đứng đầu Chính phủ đã có kết luận về thanh tra Ngân hàng nhà nước. Văn phòng Chính phủ sẽ thông báo công khai trong thời gian tới.

Ông Truyền cho biết, cơ quan thanh tra kiến nghị Chính phủ xử lý khá nhiều người tại ngành hàng không và ngân hàng, trong đó có người đứng đầu. Hình thức kỷ luật cuối cùng các trường hợp này sẽ do Thủ tướng quyết định, sau khi xem xét cụ thể trách nhiệm.

Theo Tổng thanh tra, một số sai phạm tại hai đơn vị trên có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Thanh tra đã chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Tháng 5/2006, Tổng thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra Tổng công ty Hàng không. Nội dung thanh tra chủ yếu về việc chấp hành các quy định của nhà nước về thuê máy bay Boeing 777; chi cho các đoàn đi công tác nước ngoài; đầu tư, mua sắm một số thiết bị tin học, đài thọ con một số lãnh đạo, bộ ngành đi du học dù không đủ tiêu chuẩn...

Việc thanh tra Ngân hàng nhà nước được tiến hành sau đó vài tháng.