10:13 06/11/2007

Kiếng Đình Quốc phát hành cổ phiếu

Hoàng Lộc

Công ty Cổ phần Kiếng Đình Quốc đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường công bố kết quả đợt phát hành tăng vốn điều lệ

Ngày 4/11, tại Khách sạn Majestic, Quận 1, Tp.HCM, Công ty Cổ phần Kiếng Đình Quốc đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đại hội này nhằm thông qua điều lệ sửa đổi, bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát và công bố kết quả đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng để đầu tư vào nghiên cứu sản xuất những dòng những dòng sản phẩm mới như nội thất kiếng cao cấp và quà tặng kiếng cao cấp.

Trong đợt phát hành vừa qua, Kiếng Đình Quốc đã bán cho cổ đông hiện hữu 605.000 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu), bán cho các đối tác chiến lược 213.100 cổ phiếu với giá bình quân 29.013 đồng/cổ phiếu và bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên với giá 16.000 đồng/cổ phiếu. Thặng dự vốn của đợt phát hành lên tới 4,149 tỷ đồng, nâng vốn chủ sở hữu lên 14,149 tỷ đồng.

Sau 9 năm phát triển bền vững, thương hiệu Kiếng Đình Quốc đã nổi tiếng trên thị trường Việt Nam, mục tiêu đến năm 2012, Kiếng Đình Quốc sẽ trở thành thương hiệu quốc gia.