11:25 11/07/2019

Kienlongbank báo lãi 148 tỷ trong 6 tháng, nợ xấu tăng 28%

Minh Vui

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Kienlongbank đạt 148,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chỉ cao hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long - Kienlongbank (KLB) cho biết, thu nhập lãi thuần trong quý 2 của ngân hàng này đạt 314,2 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần tăng 26%, đạt 585,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và ngoại động khác đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Duy chỉ có hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chỉ mang về 6,8 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm trước.

Dù lợi nhuận thuần thu về có tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, đạt 96,8 tỷ đồng, song Kienlongbank đã tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 22,6 tỷ đồng dẫn tới tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 74,2 tỷ đồng, giảm 4% so với quý 2/2018.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Kienlongbank đạt 148,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chỉ cao hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của KLB ở mức 47.670 tỷ đồng, tăng thêm hơn 5.300 tỷ trong 6 tháng đầu năm. Cho vay khách hàng chiếm 30.761 tỷ, tăng 5% so với đầu năm.

Tiền gửi của khách hàng tăng 5% so với đầu năm, đạt 30.758 tỷ đồng.

Nợ xấu của KLB cuối quý 2 vừa qua ở mức 356 tỷ đồng, tăng 28% so với hồi đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,14%, tăng so với mức hồi đầu năm là 0,9%.

Năm 2019, KLB lên mục tiêu tổng tài sản đạt 50.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất kế hoạch đạt 306 tỷ. Như vậy trong 6 tháng, KLB đã đạt 48% kế hoạch lợi nhuận đề ra.