10:36 05/01/2009

KienlongBank hoàn thành tăng vốn điều lệ

Nguyễn Hoài

Ngày 3/1, KienlongBank cho biết, ngân hàng này đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước

Tính đến nay, KienlongBank có 43 chi nhánh, phòng giao dịch và dự kiến đến 2010, sẽ mở rộng mạng lưới lên 100 chi nhánh và phòng giao dịch.
Tính đến nay, KienlongBank có 43 chi nhánh, phòng giao dịch và dự kiến đến 2010, sẽ mở rộng mạng lưới lên 100 chi nhánh và phòng giao dịch.
Ngày 3/1/2009, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienlongBank) cho biết, ngân hàng này đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, vốn điều lệ cũ là 580,006 tỷ đồng, mức tăng thêm là 419,994 tỷ đồng và vốn điều lệ mới là 1.000 tỷ đồng.

Theo ông Trần Hưng Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị KienlongBank, trong dịp tăng vốn này, KienlongBank đã khai trương thêm phòng giao dịch Thốt Nốt tại 477, tổ 24, thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Tính đến nay, ngân hàng này có 43 chi nhánh, phòng giao dịch và dự kiến đến 2010, sẽ mở rộng mạng lưới lên 100 chi nhánh và phòng giao dịch.