15:55 31/10/2013

Kim Jong-un là người quyền lực trẻ thứ hai thế giới

Thanh Hải

Theo xếp hạng năm 2013 của Forbes, nhà lãnh đạo Triều Tiên đứng thứ hai trong nhóm người quyền lực trẻ tuổi nhất thế giới