10:15 29/01/2008

Kim khí Thăng Long bán hết cổ phần

H.Vũ

3.808.700 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty TNHH Một thành viên Kim khí Thăng Long đã được bán hết

Ngày 28/1/2008, phiên đấu giá 3.808.700 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty TNHH Một thành viên Kim khí Thăng Long đã được bán hết với giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phần.

Theo tin tTrung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá đấu thành công bình quân đạt 14.349 đồng/cổ phiếu, giá đấu thành công cao nhất đạt 20.100 đồng/cổ phiếu, giá đấu thành công thấp nhất đạt 13.500 đồng/cổ phiếu.

Có 376 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá gồm 7 tổ chức và 369 cá nhân. Tổng số nhà đầu tư trúng giá là 166, trong đó có 4 tổ chức và 162 nhà đầu tư cá nhân. Nhà đầu tư nước ngoài mua được 20.000 cổ phần.