23:23 07/11/2012

Kinh Đô Bình Dương muốn nắm giữ hơn 8% vốn tại KDC

Hà Anh

Kinh Đô Bình Dương, công ty con của KDC đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu của KDC từ ngày 15/11/2012 đến ngày 15/12/2012.

Diễn biến giá cổ phiếu KDC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KDC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương.

Theo đó, Công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương, công ty con của KDC, đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KDC qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 15/11/2012 đến ngày 15/12/2012. Nếu giao dịch thành công, Kinh Đô Bình Dương sẽ nắm giữ 13,4 triệu cổ phiếu của KDC, chiếm tỷ lệ 8,38% vốn điều lệ.

Được biết, KDC sở hữu 99,8% vốn cổ phần trong Kinh Đô Bình Dương. Hoạt động chính của Kinh Đô Bình Dương là chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất kẹp, nước tinh khiết, nước ép trái cây, mua bán nông sản thực phẩm, công nghệ và vải sợi.

Trước đó, ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc KDC, cũng đã đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian thực hiện giao dịch từ 15/10 đến 15/11. Ông Nguyên hiện đang nắm giữ 9.726.149 cổ phiếu KDC, chiếm 7,28%. Nếu giao dịch thành công, số cổ hiếu ông Nguyên sẽ nắm giữ 12.726.149 cổ phiếu, chiếm 9,53% vốn điều lệ tại KDC.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, giá cổ phiếu KDC tăng 200 đồng đạt 32.100 đồng/cổ phiếu.