15:41 23/03/2007

“Kinh Đô không chỉ có bánh”

"Thị trường bánh có thể 5 năm tới sẽ bão hoà, nên chúng tôi đã có chiến lược cơ cấu lại hoạt động"

"Chúng tôi là công ty đã niêm yết, nên có sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước để đảm bảo sự minh bạch."
"Chúng tôi là công ty đã niêm yết, nên có sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước để đảm bảo sự minh bạch."
Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô giải đáp vì sao chưa thể công bố rõ ràng khoản đầu tư 90 triệu USD vào Eximbank cho công chúng rõ.

Thưa ông, khoản đầu tư 90 triệu USD ở đâu ra?

Chúng tôi đã ký một bản ghi nhớ với Eximbank và biết công chúng nôn nóng muốn biết cụ thể về khoản đầu tư này, thể hiện mối quan tâm của họ đối với Kinh Đô. Tuy nhiên, về thủ tục, chúng tôi phải chờ Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn.

Tất nhiên, về kế hoạch huy động vốn để thực hiện hợp đồng trên, chúng tôi đã có, nhưng không thể công bố khi đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục hợp đồng. Cần có sự phê chuẩn tư cách cổ đông chiến lược vào ngân hàng Eximbank theo quy định. Và cần có sự chấp thuận của Đại hội cổ đông dự kiến tổ chức vào tháng 4/2007.

Tập đoàn Kinh Đô, với tổng giá trị thị trường ước tính trên 11.000 tỉ đồng, đảm bảo đủ khả năng tài chính khi quyết định mua cổ phiếu của Eximbank. Đây là một cam kết đầu tư lâu dài ràng buộc cả đôi bên.

Còn việc một cổ đông lớn bán ra 900.000 cổ phiếu Kinh Đô vào cùng thời điểm là do họ thấy mức thị giá thoả mãn kỳ vọng của họ. Và họ cần bán lấy lãi để báo cáo hiệu quả.

Kinh Đô đang mở thêm những lĩnh vực kinh doanh mới?

Chúng tôi là công ty đã niêm yết, nên có sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước để đảm bảo sự minh bạch.

Chúng tôi đã thành công với việc mua Kido của Unilever với giá chỉ khoảng 1 triệu USD. Bằng việc tái cấu trúc một cách hợp lý, giá trị Kido tăng lên 40 triệu USD. Rồi việc mua Tribeco để đa dạng hoá sản phẩm cũng có chuyển biến tốt.

Chúng tôi có những khoản lãi tốt nhờ việc tái cấu trúc... như khoảnh đất gần 6 hécta của Kido trước đây, sẽ được chuyển sang xây chung cư. Chúng tôi cũng có những dự án làm trung tâm thương mại.

Thị trường bánh có thể 5 năm tới sẽ bão hoà, nên chúng tôi đã có chiến lược cơ cấu lại hoạt động để đảm bảo phát triển bền vững. Và lần này chúng tôi đầu tư vào lĩnh vực tài chính.