15:31 30/03/2018

Kinh tế quý 1/2018 qua các con số

Đào Hưng

Bức tranh kinh tế quý 1/2018 sáng hơn với mức tăng trưởng GDP đạt 7,38% - cao nhất trong 10 năm gần đây

Ảnh 1.

Ảnh 2.

Ảnh 3.

Ảnh 4.

Ảnh 5.

Ảnh 6.

Ảnh 7.

Ảnh 8.

Ảnh 9.

Ảnh 10.

Ảnh 11.

Ảnh 12.

Ảnh 13.