15:39 02/07/2018

Kinh tế quý 2/2018 qua các con số

Đào Hưng

Bức tranh kinh tế quý 2/2018 có gam màu sáng với GDP tăng 6,79% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất trong vòng 8 năm qua

Kinh tế quý 2/2018 qua các con số - Ảnh 1.

Kinh tế quý 2/2018 qua các con số - Ảnh 2.

Kinh tế quý 2/2018 qua các con số - Ảnh 3.

Kinh tế quý 2/2018 qua các con số - Ảnh 4.

Kinh tế quý 2/2018 qua các con số - Ảnh 5.

Kinh tế quý 2/2018 qua các con số - Ảnh 6.

Kinh tế quý 2/2018 qua các con số - Ảnh 7.

Kinh tế quý 2/2018 qua các con số - Ảnh 8.

Kinh tế quý 2/2018 qua các con số - Ảnh 9.

Kinh tế quý 2/2018 qua các con số - Ảnh 10.

Kinh tế quý 2/2018 qua các con số - Ảnh 11.

Kinh tế quý 2/2018 qua các con số - Ảnh 12.

Kinh tế quý 2/2018 qua các con số - Ảnh 13.