14:06 04/12/2018

Kinh tế tháng 11/2018 qua các con số

Đào Hưng

Kết thúc tháng 11, bức tranh kinh tế năm 2018 dần hiện rõ với nhiều gam màu sáng, trong đó chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục được kiểm soát giảm 0,29% so với tháng trước, các ngành kinh tế chủ yếu tiếp tục phát triển mạnh

Kinh tế tháng 11/2018 qua các con số - Ảnh 1.

Kinh tế tháng 11/2018 qua các con số - Ảnh 2.

Kinh tế tháng 11/2018 qua các con số - Ảnh 3.

Kinh tế tháng 11/2018 qua các con số - Ảnh 4.

Kinh tế tháng 11/2018 qua các con số - Ảnh 5.

Kinh tế tháng 11/2018 qua các con số - Ảnh 6.

Kinh tế tháng 11/2018 qua các con số - Ảnh 7.

Kinh tế tháng 11/2018 qua các con số - Ảnh 8.

Kinh tế tháng 11/2018 qua các con số - Ảnh 9.

Kinh tế tháng 11/2018 qua các con số - Ảnh 10.

Kinh tế tháng 11/2018 qua các con số - Ảnh 11.

Kinh tế tháng 11/2018 qua các con số - Ảnh 12.