09:43 26/11/2007

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhờ 4 yếu tố

N.Hạnh

Các chuyên gia cho rằng, kinh tế Trung Quốc trong những năm tới sẽ vẫn vững bước tiến tới nhờ 4 nhân tố

Nhận định của các chuyên gia nghiên cứu kinh tế Trung Quốc cho rằng, kinh tế Trung Quốc trong những năm tới sẽ vẫn vững bước tiến tới nhờ những nhân tố sau.

Thứ nhất là tiến độ cải cách nhanh chóng và đồng bộ của Trung Quốc. "Một trong những cải cách quan trọng nhất và kịp thời nhất là việc cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước.

Thứ hai là Trung Quốc vẫn đang mở rộng cửa hội nhập đón các dòng vốn, dòng người vào tham gia các hoạt động kinh tế tại nước này, như ngân hàng, năng lượng, viễn thông... cũng đang từng bước được mở cửa cho giới đầu tư.

Thứ ba là sự tập trung và quan tâm cao độ của Nhà nước đối với mảng giáo dục và công nghệ.

Cuối cùng là công cuộc đô thị hoá đang diễn ra và vẫn còn đất để diễn ra trong tương lai dài tại Trung Quốc, đô thị hoá đã hướng nền kinh tế tới gần với các quy luật kinh tế thị trường hơn và giúp tăng cường đầu tư, đặc biệt là đầu tư mới các công trình hạ tầng cơ sở.