18:22 01/03/2018

Kinh tế Việt Nam tháng 2/2018 qua các con số

Đào Hưng

Tổng cục Thống kê vừa công bố các thông tin thống kê về kinh tế tháng 2/2018 với nhiều điểm sáng

Công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng ấn tượng, xuất siêu 1,08 tỷ USD, số lượng doanh nghiệp và vốn đăng ký kinh doanh tăng so với cùng kỳ 2017, vốn đầu tư đạt 29.076 tỷ đồng ... là những điểm sáng nổi bật trong bức tranh tổng thể về kinh tế tháng 2 năm 2018.

undefined - Ảnh 1.

undefined - Ảnh 2.

undefined - Ảnh 3.

undefined - Ảnh 4.

undefined - Ảnh 5.

undefined - Ảnh 6.

undefined - Ảnh 7.

undefined - Ảnh 8.

undefined - Ảnh 9.

undefined - Ảnh 10.

undefined - Ảnh 11.

undefined - Ảnh 12.