17:35 02/05/2018

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số

Đào Hưng

Tổng cục Thống kê vừa công bố các thông tin thống kê về kinh tế tháng 4/2018 với nhiều điểm sáng

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 1.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 2.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 3.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 4.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 5.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 6.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 7.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 8.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 9.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 10.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 11.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 12.