17:07 05/07/2013

KLS dự chi hơn 130 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ

Hà Anh

Giao dịch sẽ được được thực hiện trong quý 3/2013 nhằm mục đích bình ổn thị trường, với giá mua tối đa bằng mệnh giá

Diễn biến giá cổ phiếu KLS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KLS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, KLS muốn mua lại tối đa 16,15 triệu cổ phiếu, chiếm 8,14% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nâng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến tối đa là 20.250.000 cổ phiếu, chiếm 10% vốn điều lệ.

Giao dịch được thực hiện với mục đích bình ổn thị trường, với giá tối đa bằng mệnh giá. Thời gian thực hiện trong quý 3/2013, nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần.

Trước đó, trong tháng 2/2013, KLS chỉ mua được 4,1 triệu cổ phiếu trên 10 triệu cổ phiếu quỹ đã đăng ký do quy định mua cổ phiếu quỹ giới hạn về thời gian, số lượng và giá đặt mua trong mỗi ngày giao dịch, đồng thời giá cổ phiếu lên nhanh nên công ty không thực hiện được hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua lại.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (5/7), KLS đóng cửa ở mức 8.400 đồng/cổ phiếu. Nếu thực hiện giao dịch tại mức giá này, KLS sẽ phải chi khoảng 135,66 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.