16:59 08/04/2016

KLS không hợp nhất mà giải thể

Khánh Hà

Nếu được đại hội cổ đông thông qua, KLS sẽ thực hiện giải thể trong vài tháng tới

KLS là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên và có quy mô lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.
KLS là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên và có quy mô lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.
Những thông tin đồn thổi về việc công ty Chứng khoán Kim Long (mã KLS - HNX) hợp nhất là không chính xác. KLS sẽ thực hiện giải thể trong vài tháng tới.

Đó là nội dung từ tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của KLS về các nội dung liên quan đến việc giải thể công ty vừa được thông báo chiều nay (8/4) và nội dung này sẽ được đưa ra đại hội cổ đông tới đây. Cụ thể, theo nội dung trương trình nghị sự tại Đại hội cổ đông ngày 25/4 tới đây, Hội đồng quản trị công ty sẽ trình bày phương án giải thể công ty và lấy biểu quyết của cổ đông.

Đây là động thái bất ngờ vì nhiều thông tin không chính thức gần đây cho rằng KLS đang tiến hành hợp nhất với một công ty chứng khoán khác. Thêm nữa, việc một công ty chứng khoán nằm trong nhóm thành lập sớm nhất thị trường (từ 2006) và có thương hiệu lớn như KLS tiến hành giải thể là điều khó tưởng tượng, nhất là khi nhiều công ty khác đã thực hiện tái cơ cấu bằng hình thức sáp nhập.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu KLS đã tăng 2,25% so với tham chiếu, dừng ở mức 9.100 đồng. Chỉ trong 5 phiên gần đây KLS đã tăng giá 21,5%. Trước đó, từ cuối tháng 1/2016 đến 28/3/2016, KLS có một sóng tăng giá mạnh với mức tăng trưởng tối đa gần 59% giá trị.

Theo báo cáo hoạt động của công ty, kết thúc năm tài chính 2015, doanh thu của KLS đạt 170,42 tỷ đồng, giảm 60 tỷ đồng so với năm 2014. Hoạt động đầu tư chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn nhất là 48,46% tổng doanh thu của KLS, trong khi hoạt động khác (chủ yếu là hoạt động kinh doanh nguồn vốn) xếp thứ hai, chiếm tỷ trọng 45,63% tổng doanh thu (con số này năm 2014 là 56,06%).

Điều này là do trong năm 2015 KLS đẩy mạnh hoạt động đầu tư dẫn đến lượng tiền tập trung cho hoạt động kinh doanh nguồn vốn giảm. Đồng thời, lãi suất trong năm 2015 giảm nên kéo theo doanh thu của hoạt động kinh doanh nguồn vốn giảm.

Cụ thể, doanh thu hoạt động kinh doanh nguồn vốn trong năm 2015 chỉ đạt 74,9 tỷ đồng, giảm 40,8% so với năm 2014. Doanh thu từ hoạt động môi giới chiếm 3,54% tổng doanh thu.

Theo kế hoạch đặt ra cho năm 2015, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, KLS đặt mục tiêu kinh doanh có lãi và từng bước mở rộng hoạt động môi giới.

Tuy nhiên, do những biến động khó dự đoán của thị trường chứng khoán cũng như sự sụt giảm mạnh của giá dầu trên thế giới nên lợi nhuận sau thuế năm 2015 bị âm hơn 68 tỷ đồng, chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào một số cổ phiếu dầu khí nên không đạt được kế hoạch đặt ra.

Ngoài ra, việc giảm số dư cũng như lãi suất tiền gửi kéo theo sự sụt giảm doanh thu, lợi nhuận của hoạt động kinh doanh nguồn vốn cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trong lợi nhuận của KLS. Kết thúc năm 2015, Tổng tài sản của KLS giảm xuống còn 2.372,54 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 2.272,28 tỷ đồng.