22:37 01/02/2010

KLS lên kế hoạch chào bán trên 100 triệu cổ phiếu

Minh Đức

Đại hội cổ đông Công ty Chứng khoán Kim Long thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng gấp đôi vốn điều lệ

Cổ đông KLS thống nhất trích 35 tỷ đồng lợi nhuận để chi trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3,5%.
Cổ đông KLS thống nhất trích 35 tỷ đồng lợi nhuận để chi trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3,5%.
Đại hội cổ đông Công ty Chứng khoán Kim Long (KLS, HNX) vừa thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.025 tỷ đồng.

Tổng khối lượng chào bán của kế hoạch này là 102,5 triệu cổ phiếu, ứng với tổng giá trị 1.025 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Trong đó, số lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu là 100 triệu cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới), giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

2,5 triệu cổ phiếu còn lại được chào bán cho cán bộ công nhân viên theo phương thức chào bán trực tiếp với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này không bao gồm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát. Việc xem xét đối tượng được căn cứ theo thâm niên công tác, vị trí, năng lực và đóng góp trong hoạt động. Đáng chú ý là toàn bộ 2,5 triệu cổ phiếu này chịu hạn chế chuyển nhượng đến hết 5/9/2010.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán trên sẽ được cân đối sử dụng cho việc nâng cao năng lực tài chính, tăng cường năng lực bảo lãnh phát hành, mở rộng thị phần môi giới; đầu tư phát triển các nghiệp vụ cũng như chuẩn bị cho các dịch vụ trong tương lai, như giao dịch ký quỹ…

Hội đồng Quản trị KLS sẽ xem xét diễn biến thị trường và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện đợt chào bán.

Ngoài kế hoạch trên, Đại hội Cổ đông KLS cũng thông qua một số kế hoạch và chỉ tiêu khác.

Cụ thể, với lợi nhuận sau thuế năm 2009 là 352 tỷ đồng, sau khi bù khoản lỗ năm 2008 (347,4 tỷ đồng), thêm lợi nhuận còn lại từ những năm trước…, cổ đông KLS thống nhất trích 35 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3,5% (tương đương 350 đồng/cổ phiếu) bằng tiền mặt, thực hiện trước ngày 30/6/2010.

Đại hội trên cũng thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp công ty có lãi. Căn cứ theo kết quả kinh doanh thực tế tại thời điểm tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng trong khoảng từ 5% - 10%, bằng tiền mặt.