15:07 18/12/2012

KLS lên kế hoạch mua 10 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

KLS sẽ mua lại 10 triệu cổ phiếu, chiếm 4,94% làm cổ phiếu quỹ, dự kiến trong quý 1/2013

Diễn biến giá cổ phiếu KLS trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KLS trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) vừa công bố thông tin đăng ký mua cổ phiếu quỹ.

Theo đó, Hội đồng Quản trị KLS sẽ mua lại 10 triệu cổ phiếu, chiếm 4,94% làm cổ phiếu quỹ. Giao dịch thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

Khoảng giá mua vào tối đa bằng mệnh giá và việc xác định giá dựa trên giá thị trường tại thời điểm thực hiện. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1 năm 2013. Mục đích mua cổ phiếu quỹ là để bình ổn giá thị trường.

Nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2012, số dư quỹ thặng dư vốn cổ phần là 444,7 tỷ đồng.

Hiện, giá cổ phiếu KLS đang được giao dịch quanh mức 8.000 đồng/cổ phiếu và KLS sẽ chi khoảng 80 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ nói trên.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu quý 3 của KLS đạt 34 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế -91,5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2012, doanh thu của KLS đạt hơn 195 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế -41,5 tỷ đồng, EPS -205,15 đồng.