16:20 02/03/2011

KLS lên kế hoạch ngừng kinh doanh chứng khoán

Đức Hoàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) chính thức có tờ trình về kế hoạch ngừng kinh doanh chứng khoán

Đầu giờ chiều nay, nhân viên một số công ty chứng khoán đã tới sàn KLS để tiếp thị dịch vụ chuyển tài khoản (ảnh minh họa giao dịch tại sàn KLS).
Đầu giờ chiều nay, nhân viên một số công ty chứng khoán đã tới sàn KLS để tiếp thị dịch vụ chuyển tài khoản (ảnh minh họa giao dịch tại sàn KLS).
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) chính thức có tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2011 về kế hoạch ngừng kinh doanh chứng khoán và chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Tờ trình của KLS cho biết, nhận thức được những thách thức trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, Công ty cần thiết thay đổi ngành nghề kinh doanh để nắm bắt những cơ hội phát triển trong tương lai. KLS sẽ xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán và đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới dưới hình thức công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Theo KLS, trước mắt, việc thay đổi không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty vì công ty mới vẫn duy trì hoạt động đầu tư, nguồn vốn và hoạt động tư vấn - hai hoạt động chủ yếu hiện nay. Công ty chỉ ngừng hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, hai hoạt động hiện chỉ chiếm 6,7% doanh thu hiện nay.

Tên gọi mới theo thay đổi này là Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Long, tên viết tắt là KLS. Công ty mới sẽ kế thừa toàn bộ những quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long sau quá trình thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và thuận tiện cho quá trình giao dịch, sau khi sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ mới, KLS kế thừa việc niêm yết của cổ phiếu mã KLS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (KLS) như hiện nay.

Sau khi thay đổi, có 6 lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn Kim Long, trong đó tập trung ở lĩnh vực đầu tư tài chính và nguồn vốn, bất động sản, dịch vụ liên quan đến bất động sản, công nghệ thông tin, dịch vụ thương mại và các dịch vụ khác.

“Việc đăng ký thêm nhiều ngành nghề kinh doanh mới giúp Công ty từng bước nghiên cứu mở rộng hoạt động kinh doanh với phương châm thận trọng, chắc chắn trong tiếp cận và nhanh chóng triển khai khi nắm bắt được cơ hội kinh doanh”, tờ trình của KLS cho biết.

Kế hoạch chuyển đổi trên sẽ được đưa ra biểu quyết tại đại hội cổ đông, và nếu được biểu quyết thông qua thì sẽ triển khai theo ba giai đoạn. Giai đoạn 1 là xin phép dừng các hoạt động liên quan đến lĩnh vực chứng khoán trình cơ quan chức năng, công bố thông tin, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý (dự kiến trong 3 tuần). Giai đoạn 2, khi được cơ quan chức năng cho phép, KLS tiến hành thông báo đến khách hàng, dừng cung cấp các dịch vụ liên quan, giải quyết các vấn đề liên quan… (dự kiến 5 tuần). Và giai đoạn 3 là đăng ký kinh doanh với ngành nghề mới.

Theo ông Hà Hoài Nam, Chủ tịch KLS, về cơ bản, trước mắt KLS chỉ ngừng nghiệp vụ môi giới và bảo lãnh phát hành; riêng hoạt động tự doanh sẽ vẫn tiếp tục, thậm chí được mở rộng theo chiều sâu, thuận lợi và linh hoạt hơn với mô hình mới. Ngay cả tại thời điểm này, khi thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, ông Nam còn nhận định là cơ hội đầu tư để có thể xem xét giải ngân, bên cạnh việc duy trì danh mục hiện có.

Các bước triển khai kế hoạch nói trên hiện chờ đại hội cổ đông thông qua. Còn trong năm 2011 này, doanh thu và lợi nhuận của KLS chủ yếu vẫn dựa vào hoạt động đầu tư, hoạt động nguồn vốn và tư vấn. Theo đó, mục tiêu cho năm nay là hoạt động có lãi.

Ông Nam cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, KLS có lãi khoảng 20 - 23 tỷ đồng mỗi tháng, chủ yếu từ nguồn tiền 1.800 tỷ đồng gửi ở ngân hàng.

Liên quan đến các tài khoản khách hàng mở tại KLS hiện nay, nếu đại hội cổ đông thông qua kế hoạch trên, KLS sẽ có thông báo, lộ trình và tư vấn để nhà đầu tư chuyển tài khoản. Trường hợp kế hoạch trên không được biểu quyết thông qua, Công ty vẫn sẽ hoạt động bình thường như hiện nay. Và ngay đầu giờ chiều này, sau khi có thông tin trên thị trường, một số công ty chứng khoán khác đã cho nhân viên tới sàn KLS để tiếp thị dịch vụ chuyển tài khoản với lý do KLS "đã" đóng dịch vụ môi giới.

Về sự kiện này, VnEconomy sẽ tiếp tục thông tin chi tiết, cũng như chuyển tải quan điểm, lý giải của lãnh đạo KLS đến bạn đọc trong những bản tin tới.