08:57 17/07/2008

KMR dự kiến niêm yết trên thị trường Hàn Quốc

M.Kiều

KMR cho biết xây dựng thêm nhà máy và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài

Công ty Cổ phần Mirae (mã KMR-HOSE) vừa công bố kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2008-2009 bằng việc xây dựng thêm nhà máy và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài.

Cụ thể: theo kế hoạch, cuối năm 2008, công ty sẽ xây dựng nhà máy sản xuất tấm gòn, tấm chần gòn, đệm padding tại Đà Nẵng và Campuchia. Các nhà máy này sẽ tận dụng các lợi thế về nguồn nhân lực và thị trường tiêu thụ tại địa phương.

Ngoài ra, công ty cũng cho biết sẽ niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Hàn Quốc trong giai đoạn này nhằm phát triển thương hiệu, thu hút vốn đầu tư tại Hàn Quốc, tạo điều kiện phát triển các kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty.

Được biết, Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc công ty đang tìm đối tác, nghiên cứu tính khả thi, phân tích hiệu quả của các dự án và xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án để xin ý kiến Đại hội cổ đông trong thời gian sớm nhất.