08:44 08/08/2011

KSA trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 với tỷ lệ 100:20

Minh Nguyệt

Ngày 18/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 cho cổ đông hiện hữu của KSA.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 16/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 18/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bình Thuận HAMICO (mã KSA-HSX).

Theo đó, KSA dự kiến phát hành 2.573.760 cổ phiếu theo tỷ lệ 100:20 (100 cổ phiếu cũ sẽ được thêm 20 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bình Thuận Hamico tại Tp.HCM - B2-01 Khu phố Nam Long 3, đường Nguyễn Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM.