08:33 05/10/2011

KSD góp 17 tỷ đồng vào Công ty Linh Sa Hamico

Minh Hà

Hội đồng Quản trị KSD thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Linh Sa Hamico với số vốn góp thêm là 17 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu KSD trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu KSD trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đông Nam Á Hamico (mã KSD-HNX) thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Linh Sa Hamico với số vốn góp thêm là 17 tỷ đồng.

Công ty TNHH Linh Sa Hamico là chi nhánh của Tổng công ty Xuất Khẩu Đông Nam Á có vốn điều lệ 8 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Lô C13-1, đường N6, Khu công nghiệp Hòa Xá, Nam Định. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty trong năm tài chính là sản xuất mắc áo và túi ni lon xuất khẩu.

Trước đó, KSD đã có công văn giải trình cổ phiếu KSD tăng trần liên tục từ ngày 7/9 đến ngày 13/9/2011 là do trước đó giá cổ phiếu KSD đã xuống quá thấp, nên khi có tín hiệu khả quan của thị trường thì giá cổ phiếu KSD được các nhà đầu tư quan tâm mạnh mẽ, do đó giá cổ phiếu của công ty tăng liên tiếp không nằm trong sự kiểm soát của công ty.

Được biết, từ ngày 9/9 đến ngày 8/11, ông Đoàn Minh Dũng - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc đăng ký mua và bán 200.000 cổ phiếu; ông Hoàng Quốc Tùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc đăng ký mua và bán 500.000 cổ phiếu và ông Nguyễn Hữu Biền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty đăng ký mua và bán 800.000 cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét hợp nhất 2011, doanh thu thuần của KSD đạt 128,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 11,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 186,2 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 774 triệu đồng; EPS đạt 94,12 đồng.

KSD đề ra mức kế hoạch doanh thu năm 2011 dự kiến đạt 220 tỷ - 250 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 16 tỷ - 24 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 12 tỷ - 18 tỷ đồng; cổ tức 12- 8%.