11:51 09/07/2010

KSS chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu

Hà Anh

KSS sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 23/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Tổng công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (mã KSS-HOSE).

Theo đó, KSS sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 6/8 - 30/8/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt mua cổ phiếu từ ngày 6/8 - 3/9/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại trụ sở Tổng công ty - tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.