17:45 28/06/2010

KSS được chào bán hơn 12 triệu cổ phiếu

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu cho Tổng công ty Cổ phần Khoáng Sản Narì Hamico

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Tổng công ty Cổ phần Khoáng Sản Narì Hamico (mã KSS-HOSE).

Theo đó, KSS được chào bán 12.390.000 cổ phiếu, trong đó có 11.800.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 590.000 cổ phiếu chào bán cho người lao động.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, KSS phải thực hiện theo phương án nêu trong bản cáo bạch.
           
Đươc biết, KSS có vốn điều lệ là 118 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.