08:25 18/10/2011

L35 và SDG báo lãi 9 tháng

Minh Hà

L35 và SDG công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu L35 trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu L35 trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
L35 và SDG báo lãi 9 tháng - Ảnh 1Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (mã L35-HNX) và Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SDG-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (mã L35) công bố doanh thu trong quý 3 đạt 17,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 2,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt hơn 1 tỷ đồng và 786 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của L35 đạt 36,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1,7 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9, công ty còn hơn 2,8 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Theo L35, lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 chỉ đạt 786 triệu đồng, giảm 22,16% so với cùng kỳ năm 2010 (1 tỷ đồng) là do ảnh hưởng lạm phát, quý 3 này công ty phải chịu những khoản chi phí phát sinh tăng cao dẫn đến giá vốn các công trình cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao làm cho lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2011, công ty này đặt mục tiêu với giá trị sản lượng đạt 466,8 tỷ đồng; doanh thu đạt 203,1 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 8,3 tỷ đồng; cổ tức 14%. Như vậy, công ty hoàn thành 18% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 27% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SDG) cho biết, trong quý 3, doanh thu của SDG đạt 65,7 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 7,6 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 3,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,4 tỷ đồng, EPS đạt 686 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của SDG đạt 198,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 16,3 và 12 tỷ đồng, EPS đạt 1.866 đồng.

Năm 2011, SDG đặt kế hoạch với tổng doanh thu đạt 215 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng, cổ tức 30%. Như vậy, công ty đã hoàn thành 92% kế hoạch doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận năm.