14:36 24/10/2012

LAF đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc

Hà Anh

Công ty đã lỗ 4 quý liên tiếp kể từ quý 4/2011, lỗ lũy kế tới 30/9 là 132,6 tỷ đồng, gần bằng vốn điều lệ là 147,28 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu LAF trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu LAF trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Ngày 22/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã nhận được báo cáo tài chính quý 3/2012 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (mã LAF-HOSE).

Theo đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của LAF 9 tháng đầu năm 2012 là lỗ 144,5 tỉ đồng, dẫn đến lỗ luỹ kế 132,6 tỉ đồng so với vốn điều lệ thực góp là 147,28 tỉ đồng.

Căn cứ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP, chứng khoán bị huỷ bỏ niêm yết khi kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Công ty đã lỗ 4 quý liên tiếp kể từ quý 4 năm 2011 đến nay. Nếu tình hình sản xuất kinh doanh không được cải thiện, nhiều khả năng LAF sẽ bị huỷ niêm yết do lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ thực góp sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.

Được biết, Hội đồng Quản trị công ty đã thống nhất hoãn chi cổ tức 6% bằng tiền năm 2011 và sẽ báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2013 xin ý kiến thông qua.