08:02 13/02/2015

Lãi hợp nhất quý 4 của HAGL giảm mạnh

Hà Anh

Năm 2014, doanh thu thuần của HAG đạt 3.056 tỷ đồng, tăng 10,29% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.556,7 tỷ

Tổng hợp giá và giao dịch của HAG: Nguồn: HOSE.<br>
Tổng hợp giá và giao dịch của HAG: Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2014.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4 của HAG đạt 655 tỷ đồng, giảm 13,47% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt quý 4 đạt 67 tỷ, giảm mạnh so với mức 279 tỷ đồng hồi quý 4/2013, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 53,4 tỷ, giảm 77,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của HAG đạt 3.056 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.556,7 tỷ và lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.475 tỷ đồng, tăng 74% so với năm 2013.

Tính đến ngày 31/12/2014, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 978,4 tỷ đồng, giảm 1.470 tỷ đồng so với hồi đầu năm, hàng tồn kho tăng 247 tỷ lên 2.085 tỷ đồng.

Cũng tính đến 31/12/2014, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Hoàng Anh Gia Lai đạt 12.582 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Trong đó chi phí trồng cây cao su và cây cọ dầu là 6.469 tỷ đồng, và chi phí dự án Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar 2.717 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai tăng 22% so với đầu năm, đạt 36.370 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 728 tỷ lên 2.697 tỷ đồng.