16:25 02/12/2008

Lãi suất cơ bản xuống 10%, cho vay theo lãi suất thỏa thuận

Minh Đức

Từ ngày 5/12, các lãi suất chủ chốt và tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiếp tục giảm, cơ chế lãi suất thỏa thuận được thực hiện

Với những điều chỉnh mới, các ngân hàng sẽ có thêm vốn, lãi suất thêm điều kiện giảm.
Với những điều chỉnh mới, các ngân hàng sẽ có thêm vốn, lãi suất thêm điều kiện giảm.
Từ ngày 5/12, các lãi suất chủ chốt và tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiếp tục giảm, cơ chế lãi suất thỏa thuận được thực hiện.

Theo Công văn 8260/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý từ ngày 5/12/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thực hiện điều chỉnh giảm các lãi suất chủ chốt.

Cụ thể, lãi suất cơ bản sẽ giảm từ 11%/năm hiện nay xuống còn 10%/năm, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 12%/năm xuống 11%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 10%/năm xuống 9%/năm.

Điểm đáng chú ý là lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam trả cho các tổ chức tín dụng lần đầu tiên điều chỉnh giảm, từ 10%/năm xuống 9%/năm; sau khi đã điều chỉnh từ mức 1,2%/năm trước ngày 29/8 lần lượt lên 10%.

Cũng theo chấp thuận của Thủ tướng, từ thời điểm trên, Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm 2% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam và tiền gửi bằng ngoại tệ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể mức giảm đối với từng loại hình tổ chức tín dụng.

Đặc biệt, theo công văn trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ hướng dẫn cho phép các tổ chức tín dụng cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với những dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao; theo đó, cơ chế trần lãi suất theo Quyết định số 16, hiệu lực từ ngày 19/5/2008 dự kiến sẽ có điều chỉnh.

Như vậy, trong gần hai tháng trở lại đây, Ngân hàng Nhà nước có 4 lần liên tiếp giảm lãi suất cơ bản, từ mức 14%/năm xuống còn 10%/năm. Các lãi suất chủ chốt khác và tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng lần lượt giảm.

Định hướng của chính sách này là tiếp tục tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại thêm vốn, có điều kiện hạ lãi suất cho vay hơn nữa. Cùng với việc các tổ chức tín dụng được phép cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với những dự án kinh doanh có hiệu quả cao, Chính phủ đang sử dụng linh hoạt công cụ chính sách tiền tệ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống.