22:06 23/01/2009

Lãi suất cơ bản xuống 7%, mở cơ chế cho vay thỏa thuận

Minh Đức

Lãi suất cơ bản giảm mạnh xuống còn 7%, tổ chức tín dụng được thực hiện lãi suất thoả thuận đối với một số nghiệp vụ cho vay

Với cơ chế cho vay mới, tín dụng tiêu dùng sẽ có cơ hội để sôi động trở lại sau khoảng một năm bị kìm nén.
Với cơ chế cho vay mới, tín dụng tiêu dùng sẽ có cơ hội để sôi động trở lại sau khoảng một năm bị kìm nén.
Lãi suất cơ bản giảm mạnh xuống còn 7%, tổ chức tín dụng được thực hiện lãi suất thoả thuận đối với một số nghiệp vụ cho vay.

Chiều 23/1, Ngân hàng Nhà nước công bố loạt quyết định và thông tư với những điều chỉnh quan trọng về lãi suất và cơ chế cho vay của các tổ chức tín dụng.

Lãi suất cho vay tối đa còn 10,5%/năm

Theo Quyết định số 172/QĐ-NHNN ngày 23/1, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam giảm từ 8,5%/năm xuống 7%/năm. Với quyết định này, lãi suất cho vay tối đa của các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng giảm từ 12,75%/năm xuống 10,5%/năm.


Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 173/QĐ-NHNN, điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn từ 9,5%/năm xuống 8%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 7,5%/năm xuống 6%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 9,5%/năm xuống 8%/năm.

Với Quyết định số 174/QĐ-NHNN ngày 23/1, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng giảm từ 8,5%/năm xuống 3,6%/năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, mục đích của việc điều chỉnh giảm lãi suất nêu trên là triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động, trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới.

Những điều chỉnh trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/2/2009.

“Cởi trói” lãi suất cho vay

Cũng trong ngày 23/1, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến đã ký ban hành Thông tư số 01/2009/TT-NHNN, hướng dẫn về lãi suất thoả thuận của tổ chức tín dụng đối với cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

Với thông tư này, việc cho vay theo lãi suất thỏa thuận được mở rộng, thay vì chỉ áp dụng đối với những dự án có tính hiệu quả cao như quy định trước đó.

Cụ thể, theo Thông tư, từ ngày 1/2/2009, các tổ chức tín dụng được thực hiện lãi suất thoả thuận đối với cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường, mức độ tín nhiệm của khách hàng vay.

Các tổ chức tín dụng sẽ xác định các giới hạn tín dụng đối với một khách hàng và lĩnh vực cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

Thông tư yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ các giới hạn tín dụng và chất lượng tín dụng đối với các khoản cho vay nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thông tư trên được ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 627/VPCP-KTTH ngày 23/1/2009 của Văn phòng Chính phủ về áp dụng lãi suất cho vay thoả thuận của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng như ý kiến của một số chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước đã khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước cần sớm xem xét để mở lại cơ chế cho vay theo lãi suất thỏa thuận, như một hướng tháo gỡ khó khăn cho các ngân hàng thương mại phát triển các sản phẩm tín dụng tiêu dùng vốn bị thắt chặt trong suốt thời gian qua.