16:08 21/12/2009

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng tuần qua có xu hướng tăng so với tuần trước

Trong tuần, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 120.350 tỷ VND và 2.033 triệu USD, bình quân đạt khoảng 24.070 tỷ VND và 406 triệu USD/ngày - Ảnh: Quang Liên.
Trong tuần, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 120.350 tỷ VND và 2.033 triệu USD, bình quân đạt khoảng 24.070 tỷ VND và 406 triệu USD/ngày - Ảnh: Quang Liên.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng tuần qua có xu hướng tăng so với tuần trước.

Cụ thể, mức lãi suất bình quân của tất cả các kỳ hạn đã tăng lên mức trên 10%/năm. Mức dao động của các kỳ hạn từ 0,24% đến 1,08%/năm, trong đó lãi suất bình quân kỳ hạn 6 tháng có mức tăng lớn nhất. Lãi suất cho vay thấp nhất là 5,00%/năm; lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).

Lãi suất bình quân qua đêm tuần qua ở mức 10,71%/năm, tăng 0,66%/năm so với kỳ trước; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại đều từ 11,30%/năm trở lên. Riêng lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần là 11,66%/năm (đây là kỳ hạn có doanh số phát sinh lớn nhất); lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng là 12%/năm.

So với tuần trước đó, lãi suất giao dịch bình quân bằng USD tuần qua có xu hướng giảm đối với các kỳ hạn ngắn và tăng ở các kỳ hạn dài (3 tháng đến 12 tháng). Lãi suất bình quân qua đêm là 0,85%/năm (giảm 0,09% so với kỳ trước). Lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động ở mức 1,53% đến 3,82%/năm, không phát sinh giao dịch kỳ hạn 6 tháng.

Trong tuần, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 120.350 tỷ VND và 2.033 triệu USD, bình quân đạt khoảng 24.070 tỷ VND và 406 triệu USD/ngày.

So với tuần liền trước, doanh số giao dịch tuần qua tăng lên đối với cả VND và USD (tăng 8.507 tỷ đồng và 580 triệu USD). Doanh số giao dịch kỳ hạn qua đêm và 1 tuần chiếm tỷ trọng lớn nhất; trong đó tổng doanh số giao dịch kỳ hạn 1 tuần là  55.293 tỷ VND, chiếm 46% so với tổng doanh số giao dịch.