15:34 28/12/2009

Lãi suất liên ngân hàng vẫn ở mức khá cao

Thùy Duyên

Có xu hướng giảm trong tuần qua nhưng lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng vẫn ở những mức khá cao

Tuần qua, mức giảm lãi suất của các kỳ hạn không đáng kể (từ 0,01% đến 0,78%/năm) và lãi suất bình quân vẫn ở mức khá cao (từ 10,69%/năm trở lên).
Tuần qua, mức giảm lãi suất của các kỳ hạn không đáng kể (từ 0,01% đến 0,78%/năm) và lãi suất bình quân vẫn ở mức khá cao (từ 10,69%/năm trở lên).
Có xu hướng giảm trong tuần qua nhưng lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng vẫn ở những mức khá cao.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 1 tháng, 6 tháng và 12 tháng có xu hướng giảm nhẹ so với mức lãi suất bình quân tuần trước. Tuy nhiên, mức giảm của các kỳ hạn không đáng kể (từ 0,01% đến 0,78%/năm) và lãi suất bình quân vẫn ở mức khá cao (từ 10,69%/năm trở lên).

Riêng lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần và 3 tháng tăng nhẹ (0,15% và 0,02%/năm). Lãi suất cho vay thấp nhất là 5,00%/năm; lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).

Lãi suất bình quân qua đêm tuần qua ở mức 10,69%/năm, giảm 0,02%/năm so với kỳ trước; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại đều từ 11,20%/năm trở lên, trong đó lãi suất bình quân các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng ở mức trên 11,5%/năm. Trong tuần không phát sinh giao dịch kỳ hạn 6 tháng.

So với tuần liền trước, lãi suất giao dịch bình quân bằng USD tuần qua có xu hướng giảm đối với các kỳ hạn ngắn (dưới 3 tháng) và tăng lên ở các kỳ hạn dài (3 tháng đến 12 tháng). Lãi suất bình quân qua đêm là 0,61%/năm (giảm 0,23% so với kỳ trước). Lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động ở mức 1,46% đến 4,28%/năm, không phát sinh giao dịch kỳ hạn 6 tháng.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng VND trên thị trường liên ngân hàng tuần qua giảm khá mạnh, trong khi bằng USD tăng lên.

Cụ thể, doanh số giao dịch đạt xấp xỉ 99.818 tỷ VND và 2.855 triệu USD, bình quân đạt khoảng 19.963 tỷ VND/ngày và 571 triệu USD/ngày. So với tuần liền trước, doanh số giao dịch giảm 20.531 tỷ đồng và tăng 822 triệu USD. Doanh số giao dịch kỳ hạn qua đêm và 1 tuần chiếm tỷ trọng lớn nhất; trong đó tổng doanh số giao dịch qua đêm là 41.681 tỷ VND, chiếm 42% so với tổng doanh số giao dịch.