11:35 16/02/2009

Lãi suất ngắn hạn trên liên ngân hàng có xu hướng tăng

Hoàng Vũ

Lãi suất giao dịch bình quân bằng VND và USD các kỳ hạn ngắn trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng đang có xu hướng tăng

Lãi suất giao dịch bình quân bằng VND và USD các kỳ hạn ngắn trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng đang có xu hướng tăng.

Theo tổng hợp tình hình hoạt động ngân hàng trong tuần qua của Ngân hàng Nhà nước, số liệu báo cáo nhanh của các tổ chức tín dụng đến ngày 10/2 cho thấy, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND và USD ở các kỳ hạn ngắn (qua đêm và 1 tuần) có xu hướng tăng nhẹ.

Trong khi đó, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND các kỳ hạn dài hơn (2 tuần, 1 tháng và 3 tháng) lại có xu hướng giảm; trong đó lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng có mức giảm nhiều nhất lên tới 1,09%/năm, các kỳ hạn còn lại nhìn chung mức biến động không nhiều so với tuần trước đó.

Các giao dịch phát sinh trên thị trường này chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn, trong tuần không phát sinh các giao dịch kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

Tương tự, lãi suất giao dịch bình quân bằng USD cũng giảm ở các kỳ hạn dài hơn (2 tuần, 1 tháng , 3 tháng) và không phát sinh các giao dịch kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Lãi suất giao dịch USD trong tuần phổ biến ở các mức dưới 2,3%/năm.

Cụ thể, lãi suất bình quân bằng VND qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tuần qua là 6,2%/năm, 1 tuần là 7,08%/năm, 2 tuần là 7,35%/năm, 1 tháng 6,78%/năm và 3 tháng là 8,04%/năm; bằng USD qua đêm là 0,54%/năm, 1 tuần 1,04%/năm, 2 tuần 0,8%/năm, 1 tháng 0,92%/năm và 3 tháng là 2,24%/năm.