11:14 08/06/2012

Lãi suất trái phiếu VDB xuống dưới 10%

Hà Anh

HNX thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu VDB do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành, được tổ chức vào ngày 7/6

Tổng khối lượng gọi thầu đợt này là 5.000 tỷ đồng cho 2 loại kỳ hạn 3 và 5 năm.
Tổng khối lượng gọi thầu đợt này là 5.000 tỷ đồng cho 2 loại kỳ hạn 3 và 5 năm.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu VDB do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành, được tổ chức vào ngày 7/6/2012.

Theo đó, 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 3.000 tỷ đồng cho trái phiếu kỳ hạn 5 năm được đưa ra gọi thầu.

Cụ thể, có 10 thành viên tham gia dự thầu trái phiếu kỳ hạn 3 năm, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.400 tỷ đồng. Lãi suất đăng ký thấp nhất là 9,45%, lãi suất đăng ký cao nhất là 11,15%/năm. Kết quả, VDB huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm với lãi suất trúng thầu 9,5%/năm .

Đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 3.160 tỷ đồng. Lãi suất đăng ký nhấp nhất là 9,38% và cao nhất là 12%/năm. Kết quả, VDB huy động thành công 960 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất trúng thầu 9,68%/năm.