10:07 29/03/2012

Lãi suất vàng ACB bỏ phân biệt, thêm chọn lọc

Thùy Duyên

Ngân hàng Á châu (ACB) cơ cấu lại lãi suất huy động vàng theo hướng bỏ sự phân biệt giữa các loại và áp thêm cơ chế thưởng

Lần đầu tiên lãi suất huy động chứng chỉ vàng của ACB không còn phân biệt giữa các loại vàng khác nhau.
Lần đầu tiên lãi suất huy động chứng chỉ vàng của ACB không còn phân biệt giữa các loại vàng khác nhau.
Ngân hàng Á châu (ACB) vừa cơ cấu lại biểu lãi suất huy động vàng theo hướng bỏ sự phân biệt giữa các loại và áp thêm cơ chế thưởng.

Theo biểu lãi suất vừa áp dụng ngày 28/3 của ACB có điều chỉnh lãi suất chứng chỉ huy động vàng theo các sản phẩm khác nhau. Chương trình “Ngày vàng ACB” với lãi suất cao nhất 3%/năm trước đó không còn trong biểu mới.

Cụ thể, ở chứng chỉ huy động vàng kèm quyền chọn, ACB tăng nhẹ lãi suất từ 2,4% - 2,5% lên đồng nhất 2,6%/năm với kỳ hạn tối đa 3 tháng, chung cho cả loại vàng SJC và vàng ACB.

Ở biểu thông thường, chứng chỉ huy động loại vàng ACB lại giảm nhẹ từ 2,45%/năm các kỳ hạn 1 - 3 tháng xuống 2,35%/năm, các kỳ hạn 6 - 11 tháng giảm từ 2,3%/năm xuống 2,2%/năm.

Qua điều chỉnh này lần đầu tiên lãi suất huy động chứng chỉ vàng của ACB không còn phân biệt giữa các loại vàng khác nhau (SJC và ACB).

Ngoài ra, tại biểu mới áp dụng, ACB thực hiện chính sách lãi suất thưởng chứng chỉ huy động vàng. Khách hàng tham gia với 10 lượng trở lên được thưởng thêm lãi suất 0,4%/năm.

Như vậy, mức lãi suất cao nhất 3%/năm trước đó ở chương trình “Ngày vàng ACB” không còn, nhưng được bù lại bằng chính sách thưởng. Chính sách này có chọn lọc, chỉ áp cho các khoản có giá trị lớn và tổng lãi suất khách hàng nhận được tối đa là 2,75%/năm.