23:28 09/10/2009

Lãi suất VND liên ngân hàng có xu hướng giảm

Thùy Duyên

Lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần qua có xu hướng giảm ở tất cả các kỳ hạn

Tuần qua, lãi suất cho vay qua đêm cao nhất lên đến 10%/năm, nhưng chỉ phát sinh duy nhất 1 món.
Tuần qua, lãi suất cho vay qua đêm cao nhất lên đến 10%/năm, nhưng chỉ phát sinh duy nhất 1 món.
Lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần qua có xu hướng giảm ở tất cả các kỳ hạn.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần tư 2 – 8/10, so với tuần trước đó, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng biến động theo xu hướng giảm đối với tất cả các kỳ hạn.

Lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng có mức giảm thấp nhất 0,06%/năm, lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại đều có mức giảm dưới 0,5%/năm.
Lãi suất bình quân cho vay qua đêm là 6,49%/năm, giảm 0,35% so với tuần trước. Lãi suất cho vay qua đêm cao nhất là 10%/năm (tuy nhiên chỉ phát sinh duy nhất 1 món), lãi suất cho vay qua đêm thấp nhất là 3,70%/năm.

Lãi suất giao dịch bình quân bằng USD có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước, với mức tăng từ 0,12% đến 0,30%/năm. Các giao dịch phát sinh chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn, không phát sinh giao dịch kỳ hạn 6 tháng; giao dịch kỳ hạn 12 tháng phát sinh rất ít.

Trong tuần, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 68.287 tỷ VND và 1.580 triệu USD, bình quân đạt khoảng 13.657 tỷ VND/ngày và 316 triệu USD/ngày; trong đó giao dịch qua đêm chiếm khoảng 35,6% tổng doanh số giao dịch bằng VND.