21:22 14/08/2009

Lãi suất VND thị trường liên ngân hàng tăng cao

Thùy Duyên

Lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần này có xu hướng tăng khá cao ở tất cả các kỳ hạn

Tuần qua, lãi suất huy động VND các kỳ hạn ngắn của một số ngân hàng tiếp tục tăng mạnh.
Tuần qua, lãi suất huy động VND các kỳ hạn ngắn của một số ngân hàng tiếp tục tăng mạnh.
Lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần này có xu hướng tăng khá cao ở tất cả các kỳ hạn.

Ngân hàng Nhà nước vừa báo cáo thông tin về hoạt động ngân hàng trong tuần từ 7 – 13/8/2009.

So với số liệu tuần trước, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần này có xu hướng tăng khá cao ở tất cả các kỳ hạn (mức tăng thấp nhất là 0,68%/năm). Lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần và 12 tháng có mức tăng trên 1%/năm so với số liệu kỳ trước đó. Lãi suất bình quân qua đêm là 7,20%/năm (tăng 1,39%/năm), lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng từ 8,28%/năm đến 9,50%/năm.

Cụ thể, lãi suất VND bình quân trên thị trường liên ngân hàng tuần này qua đêm là 7,2%/năm, 1 tuần lên tới 8,28%, 2 tuần là 8,61%, 1 tháng là 8,64%, 3 tháng 9,31%, 6 tháng 9,5% và 12 tháng là 9,5%/năm.

Đối với các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng USD, lãi suất bình quân các kỳ hạn 2 tuần, 1 tháng và 12 tháng có xu hướng giảm nhẹ; lãi suất bình quân ở các kỳ hạn còn lại tăng so với số liệu tuần trước đó, tuy nhiên mức biến động không nhiều (phổ biến ở mức dưới 0,3%/năm). Lãi suất bình quân cao nhất là 1,58%/năm (đối với kỳ hạn 3 tháng). Các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,42% đến 1,46%/năm.