23:09 12/06/2008

Lãi suất VND tối đa của ABBank chạm mốc 18%

Quỳnh Hương

Với khoản tiền gửi từ 5 tỷ đồng trở lên tại ABBank, lãi suất áp dụng có thể lên đến 18%/năm

Với khoản tiền gửi từ 5 tỷ đồng trở lên tại ABBank, lãi suất áp dụng có thể lên đến 18%/năm.

Ngày 12/6, Ngân hàng An Bình (ABBank) chính thức áp dụng mức lãi suất mới; 17%/năm đối với tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng, 17,2%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 17,3%/năm đối với tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng và 17,5% đối với kỳ hạn 12 tháng.

Ngoài ra ngân hàng này còn áp dụng mức lãi suất cộng thêm theo bậc thang tiền gửi cho các sản phẩm tiết kiệm VND (ngoại trừ tiết kiệm không kỳ hạn).

Với mức gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, lãi suất cộng thêm sẽ là 0,2%/năm; với mức gửi từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, được cộng thêm lãi suất 0,3%/năm; với mức gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng thì lãi suất cộng thêm là 0,4%/năm.

Riêng với mức gửi từ 5 tỷ đồng trở lên, mức lãi suất cộng thêm là 0,5%/năm, đưa mức cho cho khoản tiền gửi này chạm đỉnh 18%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.