16:29 18/03/2010

“Lạm dụng” vốn liên ngân hàng sẽ bị thanh tra

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước sẽ thanh tra các tổ chức tín dụng có tỷ lệ vốn huy động trên thị trường 2 lớn hơn 20% trên thị trường 1

Huy động vốn trên thị trường 1 hiện gặp khó khăn về cạnh tranh lãi suất, do định hướng không quá 10,5%/năm Ngân hàng Nhà nước đề ra - Ảnh: Quang Liên.
Huy động vốn trên thị trường 1 hiện gặp khó khăn về cạnh tranh lãi suất, do định hướng không quá 10,5%/năm Ngân hàng Nhà nước đề ra - Ảnh: Quang Liên.
Ngân hàng Nhà nước sẽ thanh tra các tổ chức tín dụng có tỷ lệ vốn huy động trên thị trường 2 lớn hơn 20% vốn huy động trên thị trường 1.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu vừa giao cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng tiến hành thanh tra toàn diện các tổ chức tín dụng có tỷ lệ vốn huy động trên thị trường 2 lớn hơn 20% vốn huy động trên thị trường 1.

Theo chỉ đạo trên, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng xây dựng kế hoạch thanh tra các tổ chức tín dụng có tỷ lệ vốn huy động như trên để chỉ đạo triển khai trên toàn quốc.

Hiện hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng tập trung ở các tổ chức và dân cư (thị trường 1) và thị trường liên ngân hàng (thị trường 2). Cơ cấu của hai nguồn này trong tổng huy động thay đổi theo từng thời điểm, gắn với năng lực huy động, thanh khoản và tốc độ tăng trưởng tín dụng của mỗi thành viên.

Thông thường, nguồn vốn huy động trên thị trường 2 chủ yếu để bù đắp khó khăn thanh khoản tạm thời và có tỷ trọng thấp hơn trong cơ cấu tổng huy động. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn thanh khoản và huy động trên thị trường 1 khó khăn, tỷ trọng từ thị trường 2 có thể cao hơn. Và định hướng của Ngân hàng Nhà nước là các ngân hàng không được tập trung khai thác vốn trên thị trường 2 để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng.

Trong năm 2006, báo cáo hoạt động của một số ngân hàng thương mại cho thấy chênh lệch tỷ trọng vốn huy động giữa hai thị trường này khá lớn; từ thị trường 2 lớn hơn thị trường 1 trên 20%. Từ năm 2007 đến nay, chênh lệch này có xu hướng thu hẹp dần nhưng nguồn vốn huy động từ thị trường 2 tại một số ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Hiện nay, bên cạnh thị trường 2, hoạt động huy động vốn từ thị trường 1 của nhiều ngân hàng vẫn khó khăn. Trong đó, trần lãi suất huy động 10,5%/năm cũng là một rào cản, cạnh tranh lãi suất mờ nhạt khi hầu hết các thành viên đều áp sát 10,49% ở nhiều kỳ hạn.