16:13 03/06/2011

Lạm phát, doanh nghiệp “mạnh tay” tăng lương

Vũ Quỳnh

Nhìn từ kết quả của cuộc khảo sát “Chiến lược nhân sự trong bối cảnh lạm phát”

Tỷ lệ tăng lương trung bình cho các cấp bậc tại các doanh nghiệp đã có sự điều chỉnh đáng kể so với năm 2010.
Tỷ lệ tăng lương trung bình cho các cấp bậc tại các doanh nghiệp đã có sự điều chỉnh đáng kể so với năm 2010.
Navigos Search, nhà cung cấp các giải pháp tuyển dụng nhân sự cao cấp tại Việt Nam, vừa công bố kết quả của cuộc khảo sát “Chiến lược nhân sự trong bối cảnh lạm phát”.

Theo kết quả này, các công ty đã “mạnh tay” hơn trong việc tăng lương cho nhân viên trong năm 2011.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ 16/3 đến 15/4, tại 116 công ty đang hoạt động tại Việt Nam trong năm 2011. Kết quả cho thấy,  trong bốn yếu tố cơ bản nhất để các công ty xem xét tăng tương cho nhân viên hàng năm, thì “lạm phát” được nhìn nhận là yếu tố quan trọng thứ hai, chiếm tới 81% công ty tham gia khảo sát.

Yếu tố quan trọng nhất mà các doanh nghiệp xem xét để tăng lương vẫn là “thành tích cá nhân”. Những yếu tố còn lại lần lượt là thành tích công ty và cạnh tranh so với thị trường.

Cũng theo kết quả cuộc khảo sát nói trên, tỷ lệ tăng lương trung bình cho các cấp bậc tại các doanh nghiệp đã có sự điều chỉnh đáng kể so với năm 2010.

Cụ thể, đối với cấp bậc nhân viên, có 54% trong số các công ty tham gia khảo sát trả lời rằng tỉ lệ tăng lương trung bình cho cấp bậc này là 11%-15% trong năm 2011.

Còn đối với cấp bậc chuyên viên, năm nay 62% trong số các công ty có tỉ lệ tăng lương trung bình 11%-15%.

Một điểm đáng chú ý là trong năm 2011, có nhiều doanh nghiệp đưa ra mức điều chỉnh lương cao hơn cho đội ngũ nhân sự cấp quản lý (cấp điều hành).

Cụ thể, nếu như trong năm 2010 chỉ có 17,6% trong số các công ty tham gia khảo sát đã điều chỉnh tăng lương trên 15% cho cấp điều hành, thì trong năm 2011 có đến 27% trong số các công ty tham gia khảo sát có mức điều chỉnh trên 15%.