09:00 20/09/2013

Làm việc ở đâu chịu nhiều rủi ro thiên tai nhất?

Thanh Hải

Hãng tái bảo hiểm lớn thứ 2 thế giới Swiss Re vừa công bố xếp hạng 616 thành phố thế giới về nguy cơ bị thiên tai vùi dập