21:48 20/08/2015

Lần đầu tiên cận cảnh nhà máy Bphone

Thủy Diệu

Hôm 19/8, Bkav lần đầu tiên mời báo chí trực tiếp “mục sở thị” nhà máy và quy trình sản xuất điện thoại Bphone

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333330154419px;"><br></span></font>
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333330154419px;"><br></span></font>