16:01 17/02/2009

Lần đầu tiên Việt Nam có hội chợ trong lĩnh vực phân tích

Hà Anh

Analytica Vietnam 2009 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội từ 18 - 20/3/2009

Analytica Vietnam 2009 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội từ 18 - 20/3/2009.

Đây là sự kiện được tách ra từ hệ thống hội chợ thương mại quốc hàng đầu thế giới về lĩnh vực phân tích, do Tập đoàn Hội chợ thương mại quốc tế Munich (Đức) và Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NACESTI) đứng ra tổ chức.

Analytica Vietnam 2009 sẽ tập trung vào lĩnh vực phân tích, thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học, tập hợp các công ty quốc tế lớn trong lĩnh vực này như Agilent, Eppendorf Asia Pacific Sgn Bhd., Hitachi Koki, Julabo Labortechnik GmbH, Mettler Toldedo, Netzsch Gerätebau GmbH, Sartorius AG và Shimadzu đến trưng bày sản phẩm và dịch vụ tại hội chợ.

Hiện tại, Việt Nam chưa có một hội chợ thương mại nào cho các sản phẩm và đổi mới trong lĩnh vực phân tích, thí nghiệm, khoa học sự sống, công nghệ sinh học, quản lý chất lượng và các lĩnh vực liên quan khác.

Trong khuôn khổ hội chợ, còn có các hội thảo giới thiệu những nghiên cứu, phát triển mới nhất về lĩnh vực công nghệ sinh học, dược phẩm, thực phẩm và môi trường.